Spoločnosť INGENIUM Slovakia vás pozýva na prvý seminár a workshop na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2014 o 8.30 hod. (registrácia) v Bratislave (Hotel Danube, Panorama, Rybné nám. 1).

Témy seminára:
– všeobecný úvod do práva duševného vlastníctva v audiovízii (Zuzana Adamová)
– autorské práva k filmu (Richard Bednárik)
– herci a ich práva (Martin Samec)
– používanie ochranných známok vo filme (Tomáš Klinka)

Témy workshopu:
– uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa autorského zákona
– uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa Obchodného zákonníka
– praktický tréning formulácie zmlúv

Seminár a workshop sa konajú v rámci série podujatí podporených Audiovizuálnym fondom a v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko.

\"\"      \"\"      \"\"

Seminár a workshop sú sprievodnými podujatiami 16. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára.

Vstupné:
• 30 EUR pri platbe prevodom na účet do 3.11.2014
• 40 EUR pri platbe prevodom na účet od 4.11.2014 alebo pri platbe na mieste
• študenti majú vstup zdarma

Uzávierka registrácie:
5. november 2014

Viac informácií a registračný formulár

Kontakt:
email