Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo. Jeho príprava, ktorá sa začala v roku 2012, patrí medzi priority vlády SR. Odštartovalo ju uznesenie vlády SR číslo 392/2012, ktoré určilo základné východiská predsedníctva a aktuálne priority. Odvtedy bol schválený celý rad ďalších významných dokumentov. Ich ucelený prehľad ponúkame a aktualizujeme na tejto webovej stránke.

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu

 

Logo

Naše logo je príťažlivé a ľahko zapamätateľné a nesie pozitívnu emóciu.

Logo obsahuje špecifické slovenské prvky – diakritické znamienka a farby slovenskej trikolóry. Písmo použité v logu patrí do písmovej rodiny Deva Ideal, ktorej autorom je tiež slovenský dizajnér.

Logo hravým spôsobom približuje Slovensko ako mladú a dynamickú krajinu. Obmenou loga vznikajú rôzne výrazy tváre. 

Autorom loga je 23-ročný výtvarník a dizajnér Jakub Dušička, ktorý študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Logo vzišlo z verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo vyše 200 odborníkov aj laikov. Je to dôkaz, že naša priorita – aktívne zapájanie verejnosti do slovenského predsedníctva, je správna. Pozitívnu skúsenosť so zapojením verejnosti sme mali už pri tvorbe loga pre slovenské predsedníctvo vo V4. 

Návrhy loga vyhodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli okrem zástupcov MZVaEZ SR aj traja externí odborníci na dizajn a reklamu: rektor VŠVU prof. Stanislav Stankoci akad. maliar, odborník na marketing a prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU a grafik Pavel Choma.

 

Rozhovor Zuzany Duchovej s Pavlom Rozložníkom

https://dennikn.sk/391219/slovensko-mat-dobre-logo-vtedy-ked-vediet/

Logá doterajších predsedníctiev

https://dennikn.sk/blog/loga-10-rokov-predsednictiev-rady-eu/