Projekt GREEN prostredníctvom interdisciplinárnej európskej spolupráce odborníkov podporuje zavádzanie udržateľnejších praktík, princípov cirkulárnej ekonomiky, spolupráce a šírenia „zelenej“ iniciatívy na rôznych úrovniach a to v dvoch základných rovinách:

  1. Poskytuje digitálne vzdelávacie materiály pre trénerov a pedagógov v oblasti boja proti klimatickým zmenám čím podporuje ich kompetencie a zručnosti v napĺňaní celospoločenských cieľov;
  2. Prostredníctvom digitálneho Canvas nástroja umožňuje zainteresovaným stranám vytvoriť individualizované klimatické akčné plány vychádzajúc z Európskej zelenej dohody a Iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

S kolegyňami zo Slovak Business Agency sme 16.4.2024 diskutovali o implementácii udržateľnej agendy v rôznych odvetviach. Viac sa dozviete na ich webe:

https://www.sbagency.sk/green