NOVÉ A OTVORENÉ VÝZVY

17/2019 Podpora vývoja jednotlivých projektov

21/2019 Výberová podpora kinodistribúcie 

29/2019 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

29/2018 Podpora obchodných zástupcov

27/2019 Podpora prístupu na trh

22/2019 Automatická podpora kinodistribúcie (distributéri, sales agenti)

19/2019 Podpora vývoja videohier

23/2019 Podpora online distribúcie

25/2019 Podpora filmového vzdelávania

18/2019 Podpora vývoja balíkov projektov

26/2019 Podpora filmových festivalov

20/2019 Podpora TV vysielania

24/2019 Podpora sietí kín