Podprogram MEDIA pokračuje v predošlých oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy boli zverejnené 8. júna, ponúkame ich prehľad.
V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať

Vývoj minibalíkov európskych projektov / European mini-slate development
DEADLINE: 12 August 2021, 17:00

Európske festivaly / European festivals
DEADLINE: 24 August 2021, 17:00

Filmy v pohybe (výberová distribúcia) / Films on the move
DEADLINE: 24 August 2021, 17:00

Trhy / Markets and networking
DEADLINE: 24 August 2021, 17:00

Inovatívne nástroje a obchodné modely / Innovative tools and business model
DEADLINE: 24 August 2021, 17:00

TV a online projekty / TV and online content
DEADLINE: 25 August 2021, 17:00

Vývoj balíkov európskych projektov / European slate development
DEADLINE: 25 August 2021, 17:00

Talenty a zručnosti (tréning) / Talents and skills
DEADLINE: 26 August 2021, 17:00

Európske VOD siete a operátori / European VOD networks and operators
DEADLINE: 5 Október 2021, 17:00

Vývoj publika a filmová výchova / Audience development and film education
DEADLINE: 5 Október 2021, 17:00

Vývoj koprodukčných európskych projektov / European co-development
DEADLINE: 17 November 2021, 17:00