V kategórii Projekty európskej spolupráce získalo v roku 2017 podporu 6 Slovenských organizácií, ktoré budú zapojené do 5 projektov. Ide o organizácie Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Creative Industry Košice, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Haliganda, Machaon International, Annogallery.

Úspešnosť v kategórii Projekty väčšieho rozsahu bola 12,71%, v kategórii Projekty menšieho rozsahu 17,04%

Pre Slovenské organizácie je spolu vyhradených 293 072,- EUR