V kategórii Projekty európskej spolupráce získalo v roku 2019 podporu 5 Slovenských organizácií: Slovenská národná galéria – ako hlavný partner, Talentum, Divadelný ústav, Pohoda festival, (projekty menšieho rozsahu) a Centrum vedecko technických informácií (projekty väčšieho rozsahu). Celkový prehľad výsledkov nájdete TU

výzva EACEA 34/2018 ‚Support for European cooperation projects 2019

Projekty menšieho rozsahu

Podaných projektov 300, podporených 87

Slovensko 2/1

 

Projekty väčšieho rozsahu

Podaných projektov 64, podporených 19

Slovensko 0/0