V kategórii Projekty európskej spolupráce získali v roku 2020 podporu 4 Slovenské organizácie: Hudobné centrum, MG & MK s.r.o., Univerzita Komenského, Občianske združenie Superar. Celkový prehľad výsledkov nájdete TU

Výzva EACEA 32/2019 bola publikovaná 2. októbra 2019 s termínom uzávierky 27. novembra 2019. Do výzvy sa zapojilo celkovo 391 žiadostí (321 projekty menšieho rozsahu a 70 projekty väčšieho rozsahu) žiadajúc spolu 156 510 862 EUR. Podporených bolo celkovo 113 z 380 platných žiadostí vo výške 47 127 894 EUR.

93 projektov v kategórii Projekty spolupráce menšieho rozsahu COOP1 (spolu 17 359 091 EUR) – úspešnosť 29,80%

20 projektov v kategórii Projekty spolupráce väčšieho rozsahu COOP2 (spolu 29 768 803 EUR) – úspešnosť 29,41 %

V prípade, že nie všetky projekty budú schválené bolo určených 5 náhradných projektov odporúčaných pre podporu (reserve list) vo výške 7 644 472 EUR.

Projekty sú oprávnení podávať žiadatelia z 34 krajín, koordinátorské organizácie pochádzajú z celkovo 25 štátov.

Podporené projekty sa týkajú performatívnych umení, kultúrneho dedičstva, vizuálneho umenia, literatúry a i.