Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2017 (k 31.10.2017) nájdete tu.