Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2018 (k 25.10.2018). nájdete tu.