Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2019 (k 3.10.2019). nájdete tu.