Údaje o projektoch podporených z podprogramu MEDIA za rok 2020 nájdete tu.