CREATIVE EUROPE MEDIA UZÁVIERKY

 

VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV, 18 december 2018 & 24 apríl 2019
 
VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV, 20 február 2019
 
VÝVOJ VIDEOHIER,  27 február 2019
 
TELEVÍZNE VYSIELANIE,  18 december 2018 & 29 máj 2019
 
PODPORA FILMOVÝCH FESTIVALOV,  20 december 2018 & 07 máj 2019
 
PRÍSTUP NA TRH,  07 február 2019
 
PRÁCA S PUBLIKOM,  07 marec 2019
 
VÝBEROVÁ PODPORA KINODISTRIBÚCIE,  08 január & 04 jún 2019
 
AUTOMATICKÁ PODPORA KINODISTRIBÚCIE, 05 September 2019
 
ONLINE DISTRIBÚCIA,   05 apríl 2019
 
PODPORA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV 2019, 07 November 2019
 
TRÉNING – len projekty podporené vo výzve 9/2018
 
MEDZINÁRODNÉ KOPRODUKČNÉ FONDY, 06 marec 2019