Medzinárodná konferencia

Košice, Kasárne/Kulturpark – 29. máj 2015

Pavilón Alfa, sála 1

Pozvánka na stiahnutie

 

Udržateľný rozvoj miest a nový Územný plán pre Košice
    
Príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice

Organizátori: Francúzsky inštitút na Slovensku, mesto Košice – Útvar hlavného architekta mesta Košice, nezisková organizácia Košice 2013

Partneri:, Goethe-Institut Bratislava, Creative Europe Desk Slovakia, Francúzska aliancia Košice, Filozofická fakulta Univerzity J.P.Šafárika, ZMOS

Vedecká koncepcia projektu: Alena Kubova-Gauché, architektka a historička

Táto konferencia sa koná v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košice 2013.

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia a poukázať na stratégie premeny mesta, ku ktorým navádza možný rozdiel v ponímaní územného plánu  a projektu mesta. Viaceré otázky určujú smer diskusie. V čom spočíva dnes význam územného plánu? Aké sú jeho hlavné ciele? Nakoľko sa zmenili  podmienky realizácie dlhodobého plánu rozvoja mesta ? Je možné zaviesť  do návrhu výzvy trvalo udržateľného rozvoja?  Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie ? Z čoho vychádzať, čo treba preskúmať,  ak ide o projekt premeny mesta? Treba si však tiež položiť otázku  politiky mesta v regióne a nezabudnúť pritom  prehodnotiť koncepciu Košíc ako metropoly.

Jazyky konferencie: slovenčina, francúzština
Konferencia bude simultánne tlmočená.


PROGRAM
29. máj 2015

9:00-9:30
Slávnostné otvorenie & Úvod konferencie
Richard Raši, Primátor mesta Košice
Zástupca Veľvyslanectva Francúzskej republiky alebo Francúzskeho inštitútu na Slovensku
Petronela Királyová, hlavná architektka mesta Košice
Alena Kubova-Gauché, architektka, historička, Laborátorium MHA, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Grenoble

9:30-10:00
História územného rozvoja Košíc
Ladislav Kočiš, architekt, UHA Košice
Východiska tvorby územného plánu
Martin Jerguš, architekt, UHA Košice

10:00-10:30
 Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja  mesta Košice
Alexander Bél a Viktor Malinovský, architekti, autori víťazného návrhu súťaže „Návrh zásad a základných smerov územného rozvoje mesta pre účely spracovania územného plánu mesta Košice“

10:30-10:50
Prestávka

10:50-12:10
Zahraničné príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice – z Francúzska
Cristiana Mazzoni, architektka, riaditeľka laboratória AMUP/ENSAS, profesorka, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) v Štrasburgu,
Yannis Tsiomis, architekt, urbanista, profesor, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) a Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris La Villette

12:10-12:30
Diskusia

12:30-14:00
Prestávka na obed

14:00-14:40
Zahraničné príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice – z Nemecka
Max Welch Guerra, politológ a urbanista, Riaditeľ Inštitútu Bauhaus pre dejiny a teóriu architektúry a urbanizmu, Bauhaus-Universität Weimar

14:40-15:10
Dopravná prognostika, premeny v strednej Európe a čo ďalej v Košiciach
Jan Kašík, vedúci spracovateľského kolektívu Stratégie rozvoja dopravy v Košiciach

15:10-15:30
Diskusia & záver

 

tento rok si pripomíname 30 rokov od vzniku projektu Európske hlavné mesto kultúry. Viac o mechaniznoch ich výberu, histórii a plánoch sa dočítate TU