Pozývame vás na prezentáciu aktuálnej výzvy: Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016).
Uzávierka podávania žiadostí: 20. 4. 2017
Informácie o výzve

Termín prezentácie: 1. 3. 2017 o 10.00
Miesto: Grӧsslingová 45, Bratislava

Prosíme Vás o registráciu vopred, nakoľko kapacita sály je obmedzená.

Kontakt:
Veronika Paštéková
veronika.pastekova@cedslovakia.eu
Project manager
Creative Europe Desk Slovensko

http://www.cedslovakia.eu/