Pozývame vás na prezentáciu aktuálnej výzvy: Výberová podpora kinodistribúcie (EACEA/28/2018).
Termín prezentácie: 20. 11. 2018 o 10.00
Miesto: Grӧsslingová 45, Bratislava

Prosíme Vás o registráciu vopred, nakoľko kapacita sály je obmedzená.

Kontakt:
Veronika Paštéková
veronika.pastekova@cedslovakia.eu
Project manager
Creative Europe Desk Slovensko

http://www.cedslovakia.eu/