Prezentácia zo seminára, ktorý sa konal v Trnave dňa 21.2.2024

Kultura_2024_TT