Máte v šuplíku originálny námet na film, krátky film, televíznu sériu, reklamné video, podcast, videoklip alebo na iné kreatívne audiovizuálne dielo? Možno práve pre vás je program KVIFF Talents.
Nový program pod patronátom MFF Karlovy Vary má za cieľ podporovať odvážne a dynamické prístupy v kinematografii i ďalších odvetviach audiovizuálnej tvorby v Českej republike a na Slovensku.
 
Projekt tvoria dva samostatné programy, z ktorých sa každý zameriava na trochu iný typ diel a rôzne štádiá ich prípravy.
CREATIVE POOL
sa sústredí na vyhľadávanie originálnych a kreatívnych projektov na audiovizuálne dielo akéhokoľvek formátu a pomoc s ich realizáciou. Môže ísť o film, krátky film, televíznu sériu, reklamný projekt, videoklip, herný koncept a pod. Jeho cieľom je predovšetkým upozorňovať na zaujímavé projekty a pomáhať im hľadať partnerov.
 
FEATURE POOL
je zameraný na výrobu nízkorozpočtových celovečerných hraných filmov, ktoré majú vďaka svojej tvorivej energii a námete potenciál vzniknúť rýchlo, s obmedzeným rozpočtom, ale neobmedzenými ambíciami. Jeho cieľom je systematická produkcia tohto typu filmových diel.
 
Vybraným tvorcom budú poskytnuté finančné prostriedky na vývoj, mentoring od odborníkov i možnosť prezentovať na MFF Karlovy Vary projekt potenciálnym producentom, partnerom a investorom.

Termín a miesto
1. 7. – 9. 7. 2022, MFF Karlovy Vary

Uzávierka prihlasovania:
22. 5. 2022

Viac informácií

Na webe KVIFF Talents nájdete okrem podrobného popisu oboch programov a prihlasovacieho formulára aj sekciu FAQ, kde sme sa snažili projekt čo najpodrobnejšie popísať. Keby vás ohľadom projektu zaujímalo čokoľvek ďalšie, neváhajte nás kontaktovať na talents@kviff.com