Komisia v roku 2018 vypracuje komplexné návrhy finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020, čo je dlhodobý rozpočet EÚ.
Návrhy Komisie budú predložené tak, aby umožnili EÚ dosiahnuť to najdôležitejšie v oblastiach, v ktorých môžeme spoločne dosiahnuť viac ako každý štát jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie toho, čo v minulosti fungovalo dobre a čo by bolo možné v budúcnosti zlepšiť. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou procesu a jeho cieľom je zbierať názory všetkých zainteresovaných strán, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

Môžete prispieť k tejto verejnej konzultácii vyplnením online dotazníka a šírením odkazu v čo najväčšej miere všetkým zainteresovaným – profesionálom v oblasti audiovízie a kultúry.
Aktívna účasť profesionálov je v tomto štádiu rozhodujúca pre ovplyvnenie formovania budúceho programu, preto neváhajte a šírte tieto informácie.

Deadline na podanie dotazníka: 8. marca 2018.

Dotazník nájdete na nasledujúcom odkaze

Vyplnenie dotazníka trvá približne 30 minút.
Vypĺňanie môžete prerušiť, uložiť svoju prácu a pokračovať neskôr.

Ďakujeme za vašu spoluprácu.