Production Value je rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers) s producentmi a režisérmi.

Simuluje plánovanie (tvorba časového harmonogramu) a rozpočtovanie existujúcich filmových projektov. Výstupom je reálny časový harmonogram nakrúcania a rozpočet.

Uskutoční sa od 7. do 15. januára 2017 v meste Bilbao/Španielsko.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
10. november 2016

Viac informácií

Prihláška

Kontakt:
Email