Production Value je rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers) s producentmi a režisérmi.
Simuluje plánovanie (tvorba časového harmonogramu) a rozpočtovanie existujúcich filmových projektov. Výstupom je reálny časový harmonogram nakrúcania a rozpočet.
Uskutoční sa od 6. do 14. januára 2018 v meste Lecce/Taliansko.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
10. november 2017
 
Viac informácií
Prihláška