Production Value je rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers)
s producentmi a režisérmi.

Production Value simuluje plánovanie (tvorba časového harmonogramu) a rozpočtovanie existujúcich filmových projektov. Výstupom je reálny časový harmonogram nakrúcania a rozpočet.

Uskutoční sa od 9. do 16. januára 2016 v Amsterdame/Holandsko.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
10. november 2015

Viac informácií

Prihláška

Kontakt:
Email