Podujatia organizované kanceláriou Kreativní Evropa MEDIA, ktoré sa budú konať v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch.

Pondelok 3. 7.  15:00 – 16:00
The European Media Industry Outlook: Čo chcú diváci?

Hotel Thermal Press and Meeting Room
Aké druhy filmov, seriálov a dokumentov majú Európania radi? Čo diváci skutočne sledujú na VOD platformách? Porozumieť správaniu a preferenciám divákov nielen na domácom trhu je kľúčové pre výrobu a propagáciu filmov, seriálov a dokumentov, ktoré sa budú predávať po celej Európe. Prezentácia ponúkne účastníkom možnosť dozvedieť sa o vkuse a preferenciách publika v Európe a pomôže im tak zasiahnuť väčší počet divákov naprieč Európou. Európska komisia bude prezentovať dáta sledovanosti VOD platforiem a výsledky diváckeho prieskumu v 15 európskych krajinách vykonaného v priebehu minulého roka pri príprave „European Media Industry Outlook”, rozsiahlej štúdie mediálneho trhu vydanej Európskou komisiou v máji 2023. Prezentáciu bude mať Martin Dawson (DG CNECT, Európska komisia) a bude po nej nasledovať diskusia. Prezentáciu uvedie poslankyňa Európskeho parlamentu Martina Dlabajová.
V spolupráci s Európskou komisiou a Kanceláriou Kreatívna Európa MEDIA.

Streda 5. 7.  15:30 – 17:00 SEČ
Academy Day – Budúcnosť európskeho filmu a úloha európskych filmových akadémií
Panelová diskusia s filmármi a členmi filmových akadémií o tom, aké sú nevyhnutné podmienky na to, aby kinematografia v Európe prosperovala, ako aj o súčasnej úlohe filmových akadémií. Ako najlepšie zapojiť rozmanité spektrum mladých divákov na celom kontinente, keďže kino je matkou všetkých pohyblivých obrazov, ktoré nás obklopujú každú hodinu dňa? Ako vidia svoju úlohu súčasní plodní filmári a ako ich filmy prispievajú/vychádzajú z „európskej kinematografie“?
V spolupráci s EFA a Kanceláriou Kreatívna Európa MEDIA.

Viac info