European Film Forum
V pondelok 24. 2. 2020 (14 – 16:30) sa bude konať prvé tohtoročné EFF s podtitulom Greener Pastures: Towards a Sustainable Audiovisual Industry, ktoré sa zameria na udržateľnosť v audiovizuálnom priemysle. Tento rok po prvýkrát na inom mieste, a to v Landesvertretung Schleswig-Holstein (In den Ministergärten 8).
 
Prezentácia v EFM Producers Hub
V rámci industry programu European Film Market konajúceho sa pravidelne v EFM Producers Hub (budova Martin-Gropius-Bau, 2. poschodie) sa budú konať tiež 2 prezentácie programu Kreatívne Európa MEDIA.
 
Sobota 22. 2. 2020 (17:30 – 19:30) – Prezentácia novej výzvy na podporu sietí festivalov
V tomto roku budú v rámci výzvy EACEA / 26/2019 prvýkrát podporené aj siete festivalov (akcia 2 s uzávierkou 23. apríla 2020). Prezentácia predstaví priority tejto výzvy a modely spolupráce filmových festivalov, potom bude nasledovať debata a networkingový drink.
 
Utorok 25. 2. 2020 (17:30 – 18:30) – Prezentácia novej medziodborovej pilotnej výzvy Bridging Culture and Audiovisual Content Through Digital
Nová výzva EACEA / 28/2019 (uzávierka 14. 5. 2020) je určená na podporu projektov zahŕňajúcich audiovizuálny aspekt a aspekt nové digitálne technológie, ktoré by mali byť realizované aspoň v jednej z týchto oblastí: knižný obchod, múzejníctvo, scénické umenie a / alebo kultúrne dedičstvo.