Program Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu


Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (pdf, slovensky) vstúpil od 1. januára 2007 do platnosti nový program MEDIA na roky 2007 – 2013 s celkovým rozpočtom 755 miliónov EUR. Hlavnými cieľmi programu sú:


    uchovávať a rozširovať európsku kultúrnu rozmanitosť a audiovizuálne dedičstvo a tiež umožniť čo najväčší prístup k nemu, propagovať medzikultúrny dialóg
    zvyšovať cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie i mimo nej
    posilňovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného trhu


Podpory z programu MEDIA sú určené nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom festivalov a ďalším subjektom v audiovízii.

 

http://www.mediadesk.sk/