Creative Europe Programme (CREA) Call: CREA-CULT-2022-COOP Project: 101100216

Otvorila sa nová výzva pre skladateľov Butterfly. Je určená hudobným skladateľom, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe novej udržateľnej opery. Koncept diela sa začne fázou spolutvorby, ktorú budú realizovať študenti stredných škôl v troch partnerských krajinách – Taliansku, Poľsku a Fínsku. Vybraní tvorcovia budú následne úzko spolupracovať s tvorivým tímom a umeleckými riaditeľmi projektu na vytvorení troch tridsaťminútových aktov, z ktorých každý bude venovaný environmentálnej téme: voda, zem a vzduch. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci umelci z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa. Uzávierka prihlášok je 17. septembra 2023.

TEXT VÝZVY