iStoires je online poviedková  platforma pre publikujúcich i začínajúcich európskych autorov, ktoríokrem románov píšu i poviedky. Viac na http://istoires.be/over-istoires/.

iStoires má ambíciou byť miestom, kde sa zhromaždia európski autori, ktorí chcú prezentovať svoje svoje poviedky čitateľom vo všetkých jazykoch EÚ.

Na dosiahnutie tohto cieľa chce  iStories podať  Projekt európskej spolupráce – Kategória 1.

iStoires hľadá spoluprácu napríklad s univerzitami (preklad),  literárnymi organizáciami alebo inými organizáciami, ktoré chcú podporiť prepojenie literatúry a Európy.

kontakt:

Ianka Fleerackers (ianka@istoire.be)

+32 (0)475 20 80 20

Twitter: @iStoire@iankafleeracker

www.iankafleerackers.be