Práve sa spúšťa projekt EUROPEAN CARBON CALCULATOR, ktorý je krokom vpred smerom k štandardizácii meraní emisií uhlíka pre audiovizuálne diela na úrovni EÚ.
Projekt je plánovaný na 4 roky a výsledná kalkulačka nemá nahradiť, ale skôr doplniť a prepojiť existujúce národné kalkulačky.
Vo februári 2022 vydala Európska komisia spolu s organizáciami pôsobiacimi v audiovizuálnom priemysle vyhlásenie o prijatí štandardizovanej metodiky merania emisií uhlíka. V roku 2023 Komisia prostredníctvom verejnej súťaže zadala zákazku na vývoj kalkulačky na posúdenie uhlíkovej stopy audiovizuálnych diel.
Projekt bude prebiehať od januára 2024 do decembra 2027 a jeho odhadovaný rozpočet je 650 000 EUR z podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa.

Viac informácií