13 projektov, ktoré posilňujú kultúrnu spoluprácu a zlepšujú kultúrny a kreatívny priemysel v regióne
EÚ a západný Balkán majú spoločnú históriu, hlboké kultúrne korene a spoločnú budúcnosť. V júli 2019 sa Európska komisia rozhodla posilniť kultúrnu spoluprácu na západnom Balkáne ako hnaciu silu zmierenia a dobrých susedských vzťahov. Bola vyhlásená osobitná výzva postavená na programe Kreatívna Európa a financovaná z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) a žiadatelia boli vyzvaní, aby navrhli konzorcium s väčšinou partnerov zo západného Balkánu s cieľom posilniť väzby v regióne a maximalizovať miestny vplyv. Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru vybrala spomedzi 350 návrhov 13 projektov s 91 partnermi. Vybrané projekty pokrývajú rôzne odvetvia a prispievajú k prierezovým cieľom Európskej komisie. Táto brožúra predstavuje vybrané projekty. Bola koncipovaná ako dynamická a multimediálna publikácia s mnohými zdrojmi o projektoch a zapojených organizáciách vrátane: opisov projektov, fotografií a videí, ako aj všetkých relevantných odkazov na projektových partnerov, príslušných stránok a účtov na sociálnych sieťach.
publikácia na stiahnutie