(Interpretačné umenie v nemocnici – Doktori – klauni)

Koordinátor: Rote Nasen Clowndoctors, International Gemeinn. Privatstiftung (Rakúsko)

Spoluorganizátori: Občianske združenie Červený nos – Clowndoctors (Slovensko),Rote Nasen Clowndoctors, Verein zur Förderung der Lebensfreude (Rakúsko), Rote Nasen Deutschland e.V. Clowns im Krankenhaus (Nemecko), Teatro Due mondi (Taliansko), Fundacja Sektor (Poľsko), Občanské sdružení Zdravotní klaun (Česká Republika), Piros Orr Bohócdoktorok Alapitvány (Maďarsko), Društvo za pomoc trpečim in bolnim – Rdeći noski- clowndoctors (Slovinsko)

Popis projektu: Projekt je zameraný na veľmi špeciálne prepojenie medzi umením a spoločnosťou prostredníctvom doktorov – klaunov. Ide o skupiny 2 hercov, ktorí navštevujú nemocničné izby, domovy starostlivosti a realizujú 3 – 5 hodinové vystúpenia, ktoré sú určené vážne chorým deťom alebo ľuďom so špeciálnou starostlivosťou. Práca týchto umelcov priaznivo ovplyvňuje proces liečenia prostredníctvom kúzla komédie a divadla, redukujúc pri tom psychologický stres a nemocničnú izoláciu. Projekt koordinuje medzinárodné združenie „Red Noses International“, ktoré sídli vo Viedni. Na projekte sa zúčastňujú národné neziskové organizácie „Red Noses“ (Červené nosy) zo 6 krajín (AT, DE, CZ, SK, HU, SI) a pracujú spoločne s asociáciami v ďalších krajinách, ktoré zatiaľ nie sú členmi národných organizácií

(PL, EE, LV, LT) alebo s inými organizáciami, ktoré zatiaľ pôsobia iba regionálne

(HR, IT). Projekt vytvára príležitosť nadobudnúť hlbšie pochopenie špecifických národných a kultúrnych aspektov v predstaveniach doktorov – klaunov. Taktiež umožňuje expandovať s uvedeným konceptom medzi iné cieľové skupiny z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Najvýznamnejším cieľom projektu je vymedziť význam týchto špecifických umelcov, ktorých počet dosahuje približne 200 v 7 európskych krajinách. Ďalším dôležitým cieľom projektu je komunikácia a budovanie siete so zainteresovanými skupinami v krajinách, kde uvedená štruktúra zatiaľ nefunguje na inštitucionálnej a vzdelávacej báze.

Tretím dôležitým cieľom je riadená komunikácia – výsledky podporeného projektu a medzikultúrny dialóg budú prezentované širokej verejnosti v partnerských krajinách v kampani „Red Noses Action Day 2012“.

Výška grantu: 200 000 €

Webstránka koordinátora: www.rednoses.eu/