Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2015

Štatistiky sú dostupné iba hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.

 Kategória Projekty európskej spolupráce

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2015_en

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať slovenské inštitúcie Truc Sphérique, EHMK Košice 2013, Štátny komorný orchester  Žilina, Bratislava Music Agency, Hotdock, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveRada mládeže Košického kraja. Podľa štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 13,45%. Väčšie projekty získalo 12,60% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

Projekty menšieho rozsahu

Podaných projektov 476, podporených 64

Slovensko 4/0

Projekty väčšieho rozsahu

Podaných projektov 127, podporených 16

Slovensko 0/0

Literárny preklad

Podaných projektov 246, podporených 58

Slovensko 1/0