Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2016

Štatistiky sú dostupné iba hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.

Kategória Projekty európskej spolupráce

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-cooperation-projects-2016_en

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať nasledujúce slovenské inštitúcie: Sputnik OZ , ALIANCIA STARA TRZNICAVysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Podľa štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 12,62%. Väčšie projekty získalo 12% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

Projekty menšieho rozsahu

Podaných projektov 404, podporených 51

Slovensko 1/0

Projekty väčšieho rozsahu

Podaných projektov 125, podporených 15

Slovensko 0/0