Štatistiky sú dostupné iba k hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.

 

Kategória Európske platformy

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/platform-projects-selection-results-2014_en

Podaných projektov 24, podporených 5

Slovensko 0/0

Jedným z partnerov podporeného projektu E-Merging Creativity (EMC), s hlavným organizátorom Beletrina – Academic Press zo Slovinska, je aj združenie ARS Poetica O.Z.. Platforma získala na realizáciu projektu 366.196,80 €.

 

Kategória Európske siete

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-networks-selection-results-2014_en

Podaných projektov 58, podporených 22

Slovensko 0/0

 

Kategória Projekty európskej spolupráce

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať slovenské inštitúcie Národné osvetové centrum, OZ Punkt, Literárne informačné centrum, Hudobné centrum , združenie DIG a Červený nos CLOWNDOCTORS. Podľa najnovších štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 10,98%. Väčšie projekty získalo 28,38% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom. Oproti porovnateľným štatistikám z programu Kultúra 2007 -2013 bolo podporených menej projektov, pričom priemerná výška rozpočtu na projekt sa zvýšila. Podporené teda boli väčšie projekty, čo sa týka rozpočtu.

Projekty menšieho rozsahu

Podaných projektov 337, podporených 37

Slovensko 4/0

Projekty väčšieho rozsahu

Podaných projektov 74, podporených 21

Slovensko 0/0

 

Literárny preklad

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/literary-translation-projects-selection-results-2014_en

Podaných projektov 238, podporených 63

Slovensko 2/0