Koordinátor: MINI THEATER – promotion&execution of puppet&theatre performance (Slovinsko)

Spoluorganizátori: EESTI RIIKLIK NUKUTEATER – Estonian State Puppet Theatre (Estónsko), FIGURENTHEATERVLINDERS&CO VZW (Belgicko), MALADYPE THEATRE KHE (Maďarsko), OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA (Rusko), POZORISTE LUTAKA MOSTAR (Bosna a Hercegovina), TEATRO NELINE (Slovensko), UO Novo Kazaliste (Chorvátsko)

 

Popis projektu: Projekt prináša doležitý nový prvok – aktívne zapojenie staršej populácie do vzhľadu a tvorby predstavení, účasti na workshopoch a návštev vystúpení. Jedinečnosť navrhnutých aktivít sa odráža najmä v prenose nových prístupov a technológií na staršiu generáciu. Tradiční majstri bábkového umenia sa s nimi tak dostanú do kontaktu. Niektorí využijú svoju tvorivú energiu na prezentovanie svojich schopností a vedomostí širšiemu publiku v rôznych krajinách – a to nielen v priebehu trvania projektu, ale i neskôr počas postprodukcie trvajúcej 3 až 5 rokov. V tomto období ich nadobudnuté schopnosti a podujatia projektu reprezentujú jedinečnú príležitosť pre miestnych slovinských, chorvátskych, srbských, maďarských, estónskych, slovenských, bosniackych a tiež belgických umelcov, kultúrnych pracovníkov, odborníkov na múzické a výtvarné umenie, ale taktiež pre širšie publikum, osobne sa stretnúť s umelcami z iných európskych a mimoeurópskych krajín a oboznámiť sa s ich prácou a predstaveniami. Výsledok projektu “Puppet Nomad III” zlepšuje mobilitu kultúrnych diel, autorov, prepojenia medzi partnermi budú obnovené a zabezpečené. Nové myšlienky, ktoré sa objavia v rámci projektu budú viesť k ďalším projektom a k spolupráci s ďalšimi podobnými organizáciami a projektami v Európe. Po skončení projektu plánujeme žiadať o ďalší grant na lokálnej, miestnej, národnej, európskej a aj medzinárodnej úrovni, urobíme čo je v našich silách, aby sme rozšírili naše aktivity prostredníctvom spolupráce s novými partnermi.

 

Výška grantu: 199.990,00