Hlavný organizátor: Stichting Paradiso Amsterdam, NL

Partneri: A4 – Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu, SK, Bergens Kunstforening, NO, Ciannameo & Ploeger Gbr, DE, ELEVATE -VEREIN ZUR FORDERUNG DES GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN UND KULTURELLEN AUSTAUSCHES, AT, INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL, FR, Lighthouse Arts & Training, UK, STICHTING SONIC ACTS, NL, SVEUCILISTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU, HR
 
Výška grantu: 2 000 000, – EUR
 

Spoločný projekt viacročnej spolupráce ôsmich európskych partnerov pokrýva kultúrne aktivity v rámci celého reťazca od výskumu, vývoja, samotnej tvorby, prezentácie a šírenia, až po spätnú väzbu publika na novovytvorené umelecké diela. Umelecké diela vytvorené a šírené v rámci RIE majú za úlohu reagovať na súčasné celospoločenské výzvy, ako je zmena klímy, migrácia a technický pokrok v dnešnom silnejúcom digitálnom živote. Slovenská časť projektu kladie osobitný dôraz na inovácie, nové spolupráce, rozvoj kreativity a publika v oblasti súčasnej hudby a umení nových médií.a: Vývoj a produkcia nových, inovatívnych umeleckých diel predstavuje katalyzátor pozitívnych zmien v spoločnosti.

RIE inicioval Sonic Acts (NL) a koordinuje ho Paradiso (NL) v spolupráci s Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), Ina GRM (FR), Student Centre Zagreb / Izlog Festival (HR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), SPEKTRUM (DE) a Ràdio Web MACBA (ES). Umelecké aktivity RIE sú zároveň spájané so sériou ďalších činností, ktoré majú za úlohu rozvíjať publikum. Tento proces je riadený umeleckým obsahom, a má za úlohu odpovedať na otázky, ako osloviť širšie publikum, aké nástroje na to používame, ako sú efektívne, a priniesť nové stratégie pre transformáciu verejného publika do aktívnych záujmových komunít alebo dokonca komunít praxe. Na dosiahnutie cieľov a zámerov projektu budú využívané inovatívne nástroje a pilotné projekty pre testovanie a meranie spätnej väzby dosiahnutého publika, digitálne produkty a nástroje, workshopy so širokou verejnosťou, a iné. Pomocou nástrojov ako sú napr. online videopríspevky prepojené s využívaním sociálnych médií má projekt za cieľ osloviť ťažko dosiahnuteľné široké publikum mladých ľudí aktívnych v digitálnom svete. V krátkosti môžme za hlavný cieľ projektu považovať vytváranie nových umeleckých prác a diel a získavanie nového širšieho publika pre vytvorené umelecké diela, ale aj ich samotné zapájanie a záujem o tieto aktivity.