Občianske združenie Quirinus Vás pozýva v dňoch 13. a 14. septembra 2022 do priestorov Gymnázia Martina Kukučina v Revúcej
 
na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu a fórum o rozvoji regiónov RegioFórum Gemer 2022
 
Program konferencie:
 
13. septembra (utorok)
 
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie
Miesto konania: Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
9.30 – 10.00: prezentácia účastníkov
 
I. blok: chairman Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
10.00 – 10.20: Mgr. Andrej Čepec, PhD.: Revúcka zbierka hudobnín v kontexte formovania
ceciliánskeho hnutia
10.20 – 10.40: PhDr. Janka Petőczová, CSc., Ústav hudobnej vedy v.v.i. SAV: Migrácia
organárov v interregionálnom kontexte hudobnej kultúry Spiša a Gemera-Malohontu (17. –
18. storočie)
10.40 – 11.00: PhDr. Zlatica Kendrová, PhD., Slovenské národné múzeum – Hudobné
múzeum: Spevník Antona Ernsta Koppa sign. III.A.66 z knižnice Seniorátneho archívu ECAV
v Revúcej
11.00 – 11.10: diskusia
11.10 – 11.30: prestávka
 
II. blok: chairman mgr. Andrej Čepec, PhD.
11.30 – 11.50: doc. RNDr. Ján Haluška, CSc., Matematický ústav SAV v Košiciach:
Matematický pohľad na menzúry organových píšťal v kontexte organov Gemera
11.50 – 12.10: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV:
Manuálový rozsah historických organov na území Gemera
12.10 – 12.30: PhDr. Elena Lindisová, Gemersko – malohontské múzeum: Cesty za
minulosťou naprieč storočiami
12.30 – 12.40:diskusia
12.40 – 14.00: obed
 
III. blok: chairwoman PhDr. Marianna Bárdiová. PhD.
14.00 – 14.20: Mgr. Martin Braxatoris, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV, Mgr. Anita
Braxatorisová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave: Samuel
Ferjenčík a Johann Wolfgang Goethe
14.20 – 14.40: Mgr. Lenka Rišková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: Pavol Šramko
(1743 – 1831) a jeho predstava ideálneho manželstva
14.40 – 15.00: Mgr. Zuzana Ludíková, PhD, Slovenská národná galéria: Gabriel Bakoš z
Oždian v náboženskom živote Štítnika
15.00 – 15.10: diskusia
15.10 – 15.30: občerstvenie, záver prvého dňa konferencie
15.30: Návšteva regiónu
Návšteva gotického Evanjelického a. v. kostola v obci Štítnik.
 
14. septembra (streda)
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie
Miesto konania: Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
08.30 – 9.00: prezentácia účastníkov
 
I. blok: chairwoman Mgr. Timotea Vráblová, PhD.
09.00 – 09.20: PaedDr. Miroslav Bárdi: Nárečie v obci Čerenčany alebo Radosť z poznania tohto nárečia
09.20 – 09.40: PhDr. Dagmar Šimunová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: O názvoch gemerských polievok
09.40 – 10.00: prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU: Kompendium Štefana Tóbika GEMERSKÉ NÁREČIA I – III v kontexte slovenskej jazykovedy
10.00 – 10.10: diskusia
10.10 – 10.20: prestávka
 
II. blok: chairman Mgr. Martin Braxatoris, PhD.
10.20 – 10.40: Mgr. Timotea Vráblová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV:
10.40 – 11.00: Dr. Robert Hammel, Humboldtova univerzita v Berlíne, Inštitút slavistiky a hungarológie: Geografické popisy Samuela Reussa v jeho nemeckých komentároch ku Codexom Revúckym
11.00 – 11.20: doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: K osobnostnému profilu Ladislava Bartolomeidesa (1754 – 1825). Dve gratulačné básne Jána Bilského
11.20 – 11.30: diskusia
11.30 – 11.50: prestávka
 
III. blok: chairman Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
11.50 – 12.10: Mgr. Oľga Vaneková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: Michal Buľovský: Brevis de emendatione organi musici tractatio (1680) – problematika prekladu latinsko-nemeckého originálu do slovenčiny
12.10 – 12.30: Mgr. Daniela Hutárová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV: Geopark Gemer
12.30 – 12.50: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.: Možnosti využitia hudobnej histórie Gemera v súčasnom kultúrno-spoločenskom živote
12.50 – 13.00: diskusia
13.00 – 14.00: obed
 
Ing. Igorom Škvarlom, prednostom okresného úradu v Revúcej)
14.00 – 16.00: Inovácia a vzdelanie ako kľúč k rozvoju znevýhodnených regiónov
Hostia:
Ing. Igor Škvarla, prednosta Okresného úradu v Revúcej
RNDr. Rudolf Bauer, PhD., expert pre regionálny rozvoj
PaedDr. Marián Cipár, PhD.,Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zástupca SMZ, a.s. Jelšava
Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Prešovská univerzita v Prešove
Ing. Dušan Mihalides, PhD., letecký startup – obec Šivetice
16.00: Záver konferencie, neformálne diskusia a občerstvenie
17.30: Slávnostný koncert pri príležitosti 160. výročia založenia Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej a 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Revúcej, miesto
konania: Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.