V rámci nového Programu Kreatívna Európa, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014 majú všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.
 
Po registrácií žiadateľ obdrží svoje vlastné, špecifické identifikačné číslo – Participant Identification Code (PIC) – ktoré treba uvádzať pri všetkých žiadostiach o podporu z Programu.
Participant Portal je nástroj, prostredníctvom ktorého sa spravujú všetky informácie týkajúce sa právneho a finančného statusu žiadateľskej spoločnosti. Umožňuje žiadateľom nahrať naň všetky potrebné dokumenty týkajúce sa spoločnosti. Raz nahrané informácie o spoločnosti nebudú pri následných žiadostiach o podporu v rámci tej istej spoločnosti opätovne vyžadované.
 
7 krokov ako zaregistrovať vašu spoločnosť:
1.     Ak ste novým používateľom, vytvorte si najprv svoj vlastný ECAS účet na portáli European Comission Authentication Service
2.     Po vyplnení krátkeho formulára a jeho odoslaní vám bude na vami uvedenú adresu doručený email s potvrdením registrácie na ECAS obsahujúci užívateľské meno a výzvu na vytvorenie vlastného prístupového hesla.
3.     Choďte na Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.
4.     Kliknite na LOGIN a zadajte meno alebo emailovú adresu, pod ktorou ste sa registrovali v bode 2 a vami zvolené heslo.
5.     Po prihlásení, rozkliknite hornú lišu ORGANISATIONS a zvoľte položku Register.
6.     Kliknite na možnosť REGISTER ORGANISATION.
7.     Zaregistrujte vašu organizáciu prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov, na konci ktorých, po uložení a potvrdení/odoslaní Vám bude pridelené špecifické PIC číslo.
Neskôr po opätovnom prihlásení do Vášho ECAS účtu môžete informácie o vašej spoločnosti modifikovať, pokračovať v začatej registrácií alebo prípadne aj pridávať ďalšie žiadateľské spoločnosti, ktoré dostanú svoje vlastné špecifické PIC číslo.