Koordinátor: Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru (Slovensko)
 
Spoluorganizátori: Multiplace (Slovensko), Dům umění města Brna (Česká republika), The Lost Horse Gallery (Island), PiNG (Francúzsko), AltArt Foundation for Alternative Arts (Rumunsko)
 
Popis projektu: Projekt REMAKE je zameraný na kolaboratívnu produkciu a medzinárodnú prezentáciu umeleckých diel, ktoré budú inšpirované bohatou históriou európskeho mediálneho umenia. Projekt nadväzuje na výskum skupiny teoretikov pod názvom MONOSKOP – kolaboratívny výskum o mediálnom umení a kultúre v Európe. Výskumný projekt sa zaoberá sociálnym kontextom historického vývoja mediálneho umenia s dôrazom na dianie v Strednej a Východnej Európe. Analýza socio-poetických podmienok umenia a technológií v období rokov 1960-2000 začína pri experimentálnom filme, umení performance, pokračuje cez počítačové umenie, video art, experimentálnu hudbu až po sound art a teóriu médií.
 
Cieľom projektu REMAKE je uchopiť tento neustály výskum zaujímavou a hravou formou a prijať umeleckú výzvu: tvoriť a prezentovať set súčasných diel, ktoré budú inšpirované známymi (a zabudnutými) kúskami mediálnej histórie v rôznych európskych krajinách.
 
Verejné výstupy budú prebiehať pod supervíziou kurátorov z viacerých krajín (SK, CZ, BE, DE).
 
Dôležitou súčasťou je cirkulácia ideí a napojenie na univerzity, výskum a vzdelávanie. REMAKE sa zameria na tvorbu diel, kolaboratívnych výstav a akademických podujatí vo vybraných centrách súčasného umenia v Európe. Projekt bude pozostývať z workshopov, umeleckých rezidencií, verejných výstav (Brno, Reykjavik a Cluj, multimediálne performance Bratislava, Banska Bystrica, Prague, Nantes, Cluj), prednášky a diskusie kombinujúce teóriu a prax.
 
Výška grantu: 97 905 €
 
Webstránka projektu: remakeme.eu/
 
\"\"