VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 2. júl 2015

SPOLOČNOSŤ: Film Europe

PROJEKT: Saul fia (r. L. Nemes, HU/US/FR/IL/BA, 2015)

SUMA: 5 300 EUR