Uzávierka prihlasovania: 19. 4. 2019
Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, VFX, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.
Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
 
Program bude užitočný pre spoločnosti, ktoré:
– sú vo fáze zmeny alebo rastu
– sa chcú otvoriť medzinárodným trhom
– chcú zmeniť alebo rozšíriť oblasť pôsobenia
– zadefinovať svoje vízie a stratégie, ako ich dosiahnuť
 
Termíny a miesto:
Modul 1: 3. – 7. jún 2019 / Limerick, Írsko
 
Modul 2
– Strategy and Finance Business Coaching – 23. – 24. a 26. – 27. august 2019 / Dublin, Írsko 
– Strategy and Leaderships Business Coaching – September / Írsko alebo Nemecko
 
Modul 3: 10. – 14. november 2019 / Talin, Estónsko

Účastnícky poplatok: 5 000 Eur, k dispozícii sú aj štipendiá

 
Viac informácií a prihláška