Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, VFX, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.
Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.

Program bude užitočný pre spoločnosti, ktoré:
– sú vo fáze zmeny alebo rastu
– sa chcú otvoriť medzinárodným trhom
– chcú zmeniť alebo rozšíriť oblasť pôsobenia
– zadefinovať svoje vízie a stratégie, ako ich dosiahnuť

Uzávierka prihlasovania:
5. 6. 2020

Termín a miesto:

Program sa koná od septembra do januára a pozostáva zo 4 modulov
Modul 1
September – online – one to one koučingové stretnutia na tému Stratégia a financovanie
Každý tím sa stretne s hlavným mentorom pre Stratégiu a financovanie.

Modul 2
11. – 15. októbra – pobytový modul, Írsko
Kombinácia prednášok, peer learningu, prípadových štúdií, skupinovej práce a 1 na 1 koučingu.
Tento modul sa bude zaoberať úlohou stratégie, štýlmi riadenia, budovaním tímov…

Modul 3
november – január – online stretnutia – 1 na 1, téma Stratégia a vedenie
Každý tím sa stretne s hlavným mentorom pre Stratégiu a financovanie.

Modul 4
17. – 21. januára 2021 – pobytový modul, Belgicko
Toto je posledný modul programu. Kombinácia prednášok, peer learningu, prípadových štúdií, skupinovej práce a 1 na 1 koučingu.
Tento modul sa bude týkať rozvoja talentu, vedúcich a inovačných schopností, zvyšovaniu osobnej efektívnosti, riešeniu konfliktov, vyjednávaniu…

Viac informácií