Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, VFX, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.
Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
 
Program bude užitočný pre spoločnosti, ktoré:
– sú vo fáze zmeny alebo rastu
– sa chcú otvoriť medzinárodným trhom
– chcú zmeniť alebo rozšíriť oblasť pôsobenia
– zadefinovať svoje vízie a stratégie, ako ich dosiahnuť
 
Uzávierka prihlasovania:
17.4.2020
 
Termín a miesto:
Program sa koná od júna do novembra a pozostáva z 3 modulov
Modul 1
28. 6. – 2. 7. 2020, Limerick, Írsko
 
Modul 2
Strategy and Finance Business Coaching, 27. – 28. 8. a 31. 8. – 1. 9. 2020, Dublin, Írsko
Strategy and Leaderships Business Coaching, 8. – 9. a 12. – 13. 9. 2020, Hamburg, Nemecko
 
Modul 3
22. – 26. 11.2020, Brusel, Belgicko
 
 
Viac informácií