Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.

Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.

Termíny a miesto:
Modul 1: 25. – 28. jún 2015 / Írsko
Modul 2: 27. – 28. august 2015 alebo 9. – 10. september 2015 / Írsko alebo Nemecko
Modul 3: 19. – 22. november 2015 / Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. apríl 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email