Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.

Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.
Program bude užitočný pre spoločnosti, ktoré:
– sú vo fáze zmeny alebo rastu
– sa chcú otvoriť medzinárodným trhom
– chcú zmeniť alebo rozšíriť oblasť pôsobenia
– zadefinovať svoje vízie a stratégie, ako ich dosiahnuť

Termíny a miesto:
Modul 1: 29. jún – 2. júl 2017 / Írsko
Modul 2: 31. august  – 2. september 2017 alebo 7. – 8. september 2017 / Írsko alebo Nemecko
Modul 3: 16. – 19. november 2017 / Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. apríl 2017

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email