Screen Leaders je tréningový program zameraný na vodcovstvo a strategický rozvoj podniku určený pre skúsených profesionálov z oblasti filmu, TV produkcie, animácie, digitálnych médií, distribúcie a postprodukčných služieb.

Program je postavený tak, aby zvýšil odbornú kvalifikáciu v kľúčových oblastiach personálneho manažmentu, strategického plánovania a príležitostí medzinárodného trhu.

Termíny a miesto:
Modul 1: 23. – 26. jún 2016
Modul 2: 25. – 26. august 2016 alebo 8. – 9. september 2016
Modul 3: 17. – 20. november 2016

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
22. apríl 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email