Screen4All je tréningový program zameraný na získavanie technologických, metodologických a ekonomických zručností potrebných pre produkovanie obsahu pre on-line TV, tablety a smartfóny (tzv. new screens), pozostávajúci z konferencií a workshopov.

Kurz je určený pre autorov, scenáristov, režisérov, produkčných, technických manažérov, post-produkčných manažérov, ľudí z oblasti vývoja a učiteľov.

Screen4All Campus sa uskutoční od 10. do 14. októbra 2016 v Paríži.

Organizátor poskytne vybraným uchádzačom s projektom 5 štipendií, ktoré pokrývajú náklady na samotný tréning (poplatok), dopravu a ubytovanie.

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium:
2. september 2016

Uzávierka prihlasovania:
16. september 2016

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email