ScriptEast je tréningový program zameraný na projekty scenáristov zo Strednej a Východnej Európy.

Cieľom je vybrať najlepších autorov a ich scenáre z Východnej a Strednej Európy a pomôcť im stať sa známymi po celom svete.

ScriptEast neučí ako napísať scenár. Snaží sa zvýšiť konkurencieschopnosť už napísaných scenárov.

Uchádzač musí mať za sebou realizovaný minimálne jeden celovečerný film pre kiná, alebo jeden celovečerný TV film prípadne TV seriál, alebo musí byť skúsený scenárista, novinár či režisér.

ScriptEast 2015/2016 sa začína na jeseň 2015 (september/október) pokračuje vo februári 2016 počas MFF Berlinale a končí v máji 2016 na MFF Cannes.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov na ScriptEast 2015/2016:
31. júl 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email