Program sa zameriava na vývoj scenárov hraných filmov v rannom štádiu. Počas 9 mesačného intenzívneho workshopu pod vedením expertov vytvoria účastníci konečnú verziu scenára. 
Skladá sa z dvoch rezidenčných a troch online workshopov. Tréning je ukončený prezentáciou pred producentami a sales agentami počas IFF Torino.
 

Termíny
1. workshop: 20-26 marec 2022 (online)
2. pobytový workshop: 10-17 jún 2022 (Helsinky, Fínsko)
3. workshop: september (online)
4. workshop: október / november (online)
5. pobytový workshop a TFL Meeting Event: November 2022 (Turín, Taliansko)
 
Uzávierka prihlasovania:
1. 10. 2021
 
Viac informácií
 
Kontakt:
Email