Konferencia o čítaní a práci s publikom 

5. – 6. september 2017, Hotel Tatra, Bratislava

 

Program:

BIBANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 

Slovenská sekcia IBBY, 
Ústav slovenskej literatúry SAV,
Kreatívna Európa – Creative Europe Desk Slovakia
OZ Fanfáry
 
IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA – IBBY INSTITUTE BRATISLAVA CONFERENCES II.
5. septembra 2017 / 5th September 2017
 
NAKUKNI POZA OBRÁZOK, ČO VIDÍŠ? / SEEING BEYOND PICTURES
 
9.00 – 9.30 
Prezentácia / Presentation
9.40 
Otvorenie / Opening 
Peter Tvrdoň,  riaditeľ BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti / The director of BIBIANA, the International House of Arts for Children
 
Timotea Vráblová (Slovenská republika / Slovak Republic)
Nakukneš? Čo podporuje porozumenie pri vnímaní obrazu u dieťaťa?  
Would You See Beyond? What Strengthens  Visual Understanding of a Child?
 
Markéta Andričíková (Slovenská republika / Slovak Republic)
Keď to, čo vidíme, vlastne nie je to, čo vidíme (Pohľad z rôznych perspektív)
When What We See Is not What We See (Different Perspectives)
 
Ragnheiður Gestsdóttir (Islandská republika / The Republic of Iceland)
Aké obrázkové knihy čítať viac – tie pre domáce prostredie alebo tie globálne zamerané?
The Picturebook – Local or Global?
 
Josep Antoni Tàssies (Španielske kráľovstvo / The Kingdom of Spain)
Obrázková kniha je oknom k nášmu srdcu a výzvou pre myseľ
Picture book: a window to your heart, a challenge for your mind
 
Ellis Vance  (Spojené štáty americké / United States of America)
Ako detské knihy rozvíjajú porozumenie detí a pomáhajú im prekročiť hranice vlastnej skúsenosti
How Children’s Books Influence Children’s Understanding Beyond Their Own Experiences
 
12.30 – 13.40 
Obed/Lunch 
 
Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika / Republic of Ghana)
Nakukni poza obrázok a stretni sa s malým Afričanom a Afričankou
Seeing Beyond Pictures: An African Child 
 
Margaret Anne Suggs (Írsko / Republic of Ireland)
Ako sa  v obrázkových knižkách 20. storočia znázorňovala identita dieťaťa afroamerického pôvodu 
The Identity of the African-American Child in 20th Century Picturebooks
 
Ľubica Kepštová (Slovenská republika / Slovak Republic)
Od obrázku k textu (u detí mladšieho školského veku)
Through a Picture to a Text (at Primary School Age Children)
 
Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo / The Kingdom of Sweden)
Ako lyžovať po švédsky: teda uzimený pohľad na švédske obrázkové knihy o zime
Skiing and Being Swedish: Taking a Cold Look at Swedish Winter Picture Books 
6. septembra 2017 / 6th September 2017
 
POĎ SI ČÍTAŤ V KNIŽKE AJ V ŽIVOTE! (Čítanie a vývin dieťaťa) /
READING WITHIN THE LIFE CONTEXT Reading and Childhood Development
 
9.20 – 9.50
Prezentácia / Presentation
 
Timotea Vráblová (Slovenská republika / Slovak Republic)
Od mechanického čítania k tvorivému. A čo tomu predchádza/ From  “Schematic“ to Creative Reading. And What Can Preceed It? 
 
Vierka Sádovská (Slovenská republika / Slovak Republic)
Čítame s pohybom a čítame v pohybe /Reading with a Movement and Reading in a Movement
 
Mariano Dimonti (Talianska republika / Republic of Italy)
Hudobný projekt pre najmenších „Crescendo v hudbe“ Aj hudba rozvíja naše vnímanie pre knihu/ Music Project „Crescendo in Music“
 
Tilka Jamnik (Slovinská republika / The Republic of Slovenia)
Čítaj, ako ty chceš, aby si sa dostal či dostala k skvelému výletu aj s výnimočným jedlom/ Read Your Way to a Special Meal and a Wonderful trip
 
 
12.30 – 13.30
Obed / Lunch
 
Kapka Kaneva (Bulharská republika / Republic of Bulgaria)
Ako sprístupniť klasickú literatúru tínedžerom. Projekt El Árbol de los Clásicos z hľadiska vizuálneho spracovania / Introducing Classical Literature to Teenagers: The El Árbol de los Clásicos Project from the Visual Point of View
 
Mária Bačová (Slovenská republika / Slovak Republic)
Priestor v rozprávke / A Story and a Space
 
Beata Panáková (Slovenská republika / Slovak Republic)
Byť v obraze/ To Be in the Picture
 
Angela Lebedeva (Ruská federácia / Russian Federation)
Formovanie budúcnosti: Rozvoj čítania s porozumením  a propagácia čítania. Skúsenosti z Ruskej štátnej knižnice pre deti a mládež /
Forming the Future: Literacy Development and Children’s Reading Promotion. Russian State Children’s Library’s (RSCL) Experience