Europa Cinemas organizuje Bologna Lab, seminár z radu Audience Development & Innovation Lab.

Tento ročník má podtitul „Reflect, create, adapt & connect“ zameria sa na stratégie v oblasti rozvoja publika, spolupráce a vytvárania sietí a programovania. Venovať sa bude aj otázkam, ako sa vysporiadať s rýchlo sa vyvíjajúcim kinematografickým prostredím a novými diváckymi návykmi.

Uzávierka prihlasovania:
22. 5. 2023

Termín a miesto
24. – 28. 6. 2023 v rámci festivalu Il Cinema Ritrovato, Taliansko

Viac informácií